De deelnemers aan deze werkgroep zijn actief op het gebied van verslavingszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De werkgroep wil voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een globale visie ontwikkelen van de epidemiologische situatie omtrent verslavingen als belangrijkste of daarmee verband houdende problematiek, door de relevante gegevens voor de sector te gebruiken. Twee logica impliceren deze algemene doelstelling:Synthetisch overzicht van de verschillende luiken ontwikkeld in het kader van het protocol dat de operationalisering van een geïntegreerd systeem beschrijft dat epidemiologische gegevens uit Brussel verzamelt. Methodologie uitgewerkt door Pablo Nicaise van het Onderzoeksinstituut voor Gezondheid en Maatschappij (IRSS-UCL).

 

 ADDIBRU

 

Doelgroep Hulpverleners
Synchrone informatie Hulpvraag en sociaal-epidemiologische beschrijving van de doelgroep (DEEL I) Aangeboden hulpverlening en beschrijving van de voorgestelde activiteit  (DEEL II)
Opvolging van informatie/ diachronische informatie Parcours van de hulpvrager en evolutie/ evaluatie van hun situatie in relatie tot de activiteit van de hulpverleners (DEEL III) Netwerkactiviteiten: Informatie-uitwisseling, overleg en opvolging van het zorgaanbod  (DEEL IV)

 

AddiBru 3.0/TDi/deel I : informatie over de doelgroep of subdoelgroepen zoals profielen van gebruikers, profielen van nieuwe hulpvragers, sociaal-economisch situatie van de personen enz. Dit luik bevat onderdelen van de TDI en van de epidemiologische onderzoeken over verslaving en drugs. Een vergelijking van de variabelen per lidstaat en ten opzichte van de algemene populatie is belangrijk.

AddiBru deel II : diversiteit van de hulpaanbod, de kenmerken, de plaatsen, rekening houdende met de behoeften van de doelgroep, enz.

AddiBru deel III (in ontwikkeling) : Parcours van hulpvragen, opvolging van de begeleiding en behandelingen (opeenvolgende fases, mislukkingen, terugval, verwachtingen, enz.)