Er werd een werkgroep opgericht naar aanleiding van dit verslag ;In de eerste fase zijn de doelstellingen als volgt gedefinieerd;

  • Het verbeteren van de kennis van de specifieke kenmerken en rkkaders van de verschillende diensten in beide sectoren en van hun specfieique projecten en concrete werkin
  • Het verbeteren van de kennis van de dragers en de operationele dispositieve en de zichtbaarheid van het bestaande verhogen.
  • Het formuleren van aanbevelingen en voorstellen aan bevoegde autoriteiten om zo tot een beleid te komen dat oog heeft voor de rijkdom en diversiteit van beide sectoren. Het hoofddoel is hierbij de kwaliteit en toegang tot het zorgaanbod voor de brusselse patiiënten te garanderen.

Methodologie :

De groep is samengesteld uit deelnemers, van de betrokken sectoren van de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. De groept werkt met subgroepen van sleutelpersonen (hulpverleners, vegenwoordigers van gebruikers, gebruikers en naastbetrokkenen) rond specifieke thema’s. Elk subgroep komt twee keer samen volgens een hybride methodologie,waarbij collectief overleg wordt afgewisseld met terugkoppeling van en naar de subgroepen.

Deze methodologie is gebaseerd op de kruising en het verenigen van de bestaande praktijkkennis. Er wordt gestreefd naar een transsectoriële dynamiek waarin overleg centraal staat. De doelen zijn meervoudig: Kennisdeling en -vereninging, Ondersteuning en eventuele verbetering van bestaande praktijken, vaststellen van de obstakels bij de huidige good practices en uitwerken van oplossingen, Het beoordelen van het werk van de (in)formele netwerken, het verhelderen van het zorgbeleid inzake verslavingszorg met of zonder producten enz. De data-analyse zal zoveel mogelijk gelinkt worden aan een kwalitatief onderzoek.

De groep vergadert om de  6 a 8 weken om het proces te begeleiden en voeden.

Voor meer informatie aarzel niet om de coördinatie verslavingszorg te contacteren

s.t@pfcsm-opgg.be