Het therapeutisch project A.B.C.-V.B.H. (Assuétudes Bruxelles-Capitale – Verslaving Brussel Hoofdstad) start in 2007 in het kader van de federale proefprojecten (FOD volksgezondheid en RIZIV) en loopt ten einde in maart 2012. Deze proefprojecten beoogden meer overleg via de netwerken en meer zorgcontinuïteit voor de patiënten met complexe en chronische problematieken.

Dit netwerk bestaat momenteel uit 18 instellingen, die in de regio Brussel zorg aanbieden voor patiënten met diverse typen verslaving (alcohol, drugs, medicatie). A.B.C.-V.B.H.  richt zich voornamelijk  tot patiënten die een langdurige behandeling, aangeboden door meerdere partners, nodig hebben.

Het type van netwerking, dat verdedigt wordt in het kader van het therapeutisch project, heeft meerdere doelstellingen: het faciliteren van de doorstroom van patiënten tussen de verschillende instellingen, het optimaliseren van de zorgcontinuïteit en de communicatie tussen de hulpverleners. In dat kader organiseren we elk trimester een vergadering met vertegenwoordigers van de verschillende partners van het netwerk.

Het bestaande project: immersie in de instellingen van het netwerk ABC

De netwerkpartners hebben er allen voor gekozen om actief te blijven inzetten op reflectie en op de ontwikkeling van tools die het werken in netwerkverband vergemakkelijken. De immersie of de letterlijke onderdompeling van hulpverleners in de verschillende instellingen van het netwerk, lijkt ons een ideale manier te zijn om onze werkpraktijken in vraag te blijven stellen en te verfijnen.

Dit immersieproject geeft ons de mogelijkheid om vorm te geven aan onze oorspronkelijke ambitie door bijvoorbeeld elkaars innovatieve goede praktijken te delen. Het doel van dit project is het bevorderen van de dialoog en de samenwerkingen tussen partners die allen werken met personen die te maken hebben met een verslavingsproblematiek.  Het doel is eens te meer de kwaliteit van het werken in netwerkverband te verbeteren en alert te blijven rond de behoeften en vragen van deze doelgroep en van de sectoren die geconfronteerd worden met personen met een verslavingsproblematiek.

Het immersieproject wordt aangepast aan de vragen van elke instelling die deelneemt. Ze hebben – samen met de coördinatrice – een gepersonaliseerde immersiegids geschreven, die overeenkomt met de onthaalcapaciteit en de gewenste modaliteiten.

En 2013 werden maar liefst 75 immersies tussen 11 partnerinstellingen georganiseerd. De reacties van alle deelnemende hulpverleners en van alle instellingen waren unaniem positief.

En 2014 worden 90 immersies tussen 16 instellingen gerealiseerd. De tevredenheidsgraad van de verschillende betrokkenen ligt erg hoog.

En 2015 hebben we voornamelijk aan het bestendigen van onze netwerk getimmerd en dit op financieel vlak. Dit heeft veel energie en inzet gevraagd en gemobiliseerd. In 2015 werden er 37 onderdompelingen tussen 18 instellingen georganiseerd. Over dit werkjaar werd er een kwalitatief verslag geschreven.

En 2016 werd het project door de coördinatie verslavingszorg van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid overgenomen. De doelstelling werd verruimd door het immersieproject open te stellen voor andere instellingen en andere sectoren.

 

Maatschappelijke zetel:

Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad

Tel Noémie Bar: 0485/73.04.38

n.b@pfcsm-opgg.be