Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid werd in 1995 als nationaal focal point aangeduid om België in het Europees netwerk voor drugs en drugverslaving (REITOX) te vertegenwoordigen.

Sinds de jaren negentig, ontwikkelt Europa een globaal beleid om het verschijnsel drugs in zijn verschillende vormen aan te pakken. Daarnaast is het EWDD (Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving, EMCDDA in het Engels) een grote voorstander om het problematisch druggebruik meer onder de bevoegdheid van volksgezondheid dan onder die van justitie te plaatsen. Na deze reflecties zijn het EWDD en het REITOX-netwerk ontstaan.

In België heeft de Federale Beleidsnota Drugs van 2001 de elementen verduidelijkt die toelaten een coherent, globaal en geïntegreerd beleid inzake drugs te ontwikkelen. Het is duidelijk dat tien jaar later, de inspanningen die nodig zijn, nog steeds aanzienlijk zijn. De kwestie van drugs, intrinsiek een complexe problematiek, maakt een verandering van de voorstellingen een verandering en het beleid op dit gebied nodig.

Dankzij de missies die de GGC eind 2011 aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg heeft toevertrouwd, werkt het Platform met het WIV samen en bekleedt het de functie van regionaal sub-focal point voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het WIV, nationaal focal point, werkt nauw samen met de 4 regionale sub-focal points. Deze zijn: de VAD voor de Vlaamse Gemeenschap, Eurotox voor de Franse Gemeenschap, het ASL voor de Duitstalige Gemeenschap en het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.