Het federaal pilootproject “Implementatie van de functie zorgcoördinator middelenmisbruik binnen de Overlegplatformen Geestelijke Gezondheidszorg” is sinds december 2007 binnen het Brussels overlegplatform van start gegaan. Dit project, dat reeds vanaf 2002 in de andere provincies begon, is één van de vier federale pilootprojecten die door de Cel Drugsbeleid van de FOD Volksgezondheid georganiseerd wordt.

De FOD heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd:

  • de opmaak van een inventaris van het zorgaanbod verslavingszorg binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de lacunes met betrekking tot het zorgaanbod te kunnen bepalen;
  • overleg voeren in het kader van de waargenomen lacunes in het zorgaanbod. Een overleg dat moet leiden tot de organisatie van nieuwe concrete samenwerkingsvormen;
  • de ontwikkeling van een globale epidemiologische visie wat betreft middelenmisbruik en verslavinsgzorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • de bevraging en analyse van bestaande praktijken om zo nieuwe strategische koersen voor te stellen, of socio-sanitaire begeleidingswijzen voor personen die lijden aan problemen die verband houden met middelenmisbruik, te bevestigen.

 

De missies volgend die aan het Overlegplatform toegekend werden door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), door jaarlijks Besluit van het Verenigd College, zijn de missies eveneens:

  • Verzamelen van gegevens binnen het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg of andere gegevensbronnen over het druggebruik in Brussel;
  • Rekening houden met de verplichtingen en akkoorden gesloten op Belgisch niveau en binnen het Europees kader (T.D.I. sub-focal point EWDD);
  • Rekening houden met de actuele en toekomstige sociologische realiteit, alsook met een aanpak binnen het kader van een grote stad;
  • Betrekken van de betrokken federaties en sectoren, met respect voor de missies van eenieder;
  • Rekening houden met de verschillende politieke bevoegdheden binnen dit domeein en de behoefte om deze te harmoniseren en coördineren binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De coördinatie middelenmisbruik wordt verzorgd door Mevr. Sophie Tortolano